Dvouletky

Dvouletka je rostlina, jejíž životní cyklus, jak název napovídá, trvá dva roky.

Nejdříve vyklíčí a vytvoří vegetativní orgány,v roce druhém vyprodukuje semena a zahyne. Ve vaší zahradě zajistí nejpestřejší paletu barev květů.