Macešky

Macešky neboli violky jsou dvouleté rostliny.

Mají rády úrodnou půdu a dostatečnou zálivku.

Patří k velice odolným rostlinám.

Na podzim je nepoškodí brzké mrazíky.

Na jaře kvetou mezi prvními.